IDD Professional Opleidingen

Master Instructor

ervaringsdeskundige in het opleiden van duikers

Een IDD Master Instructor heeft zeer veel ervaring in het opleiden van duikers (IDD Basisopleidingen en IDD Specialty’s). Hij assisteert een IDD Course Director, IDD Managing Course Director bij een Instructor Training Course (ITC).

Een IDD Master Instructor is lid van het IDD Staforgaan, dat zich bezighoud met het vaststellen van procedures en methodieken van IDD-opleidingen.

Als je voldoet aan alle voorvereisten kan het brevet IDD Master Instructor worden aangevraagd bij het IDD hoofdkantoor.

Doe mee!

Anderen jouw passie voor het duiken leren.