IDD Specialty's voor iedereen

Medical Trained

Opleiding in eerste hulp en reanimatie

Iedereen die opgeleid wil worden in Eerste Hulp en reanimatie kan aan deze opleiding deelnemen. Voor verschillende duikopleidingen van IDD, zoals Rescue Diver en Open Water Instructor, heb je een brevet IDD Medical Trained nodig.

Bedrijfsleven

Deze opleiding is ook zeer geschikt voor bedrijven die medisch getrained personeel op de werkvloer aanwezig dienen te hebben, ingevolge de Arbowet- en regelgeving.

Op vakkundige wijze eerste hulp verlenen

Na je opleiding ben je in staat  om op vakkundige wijze eerste hulp te verlenen.

Tijdens de opleiding wordt er ook uitgebreid stil gestaan bij het vermijden van ongevallen, want ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Doe mee!

Kom naar een van de aangesloten ‘Take the Challenge’ duikscholen en schrijf je in voor de opleiding Medical Trained. Of ervaar de beleving om onder water te zweven.

De volgende stap

Bij IDD kan je ook terecht voor andere Specialty’s.