OPLEIDING TOT INSTRUCTEUR FULL FACE MASK OP ZATERDAG 11 JAN 2020
WERELDWIJDE ONDERWATERSPORTVERZEKERING 2020


Geachte Duiker,

De IDD biedt u ook dit jaar weer een wereldwijde onderwatersportverzekering incl lidmaatschap van de IDD voor het jaar 2020. De verzekering inclusief het lidmaatschap loopt van 01 december 2019 tot 01 december 2020 en kost u € 39,95.

Let op uw brievenbus voor deze mooie aanbieding.


 

AVG PRIVACY VERKLARING


 

Deze privacy verklaring, opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is van toepassing op alle persoonsgegevens en alle handmatige of geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens welke IDD en IADS Headoffice, hierna te noemen ‘de organisatie’, ten behoeve van haar leden, medewerkers, vrijwilligers, klanten, donateurs etc. hierna te noemen ‘betrokkene’ zelfstandig uitvoert of door verwerkers op basis van een verwerkersovereenkomst laat uitvoeren.

In deze privacy verklaring staat beschreven welke categorieen persoonsgegevens van welke categorieen betrokkenen voor welke doeleinden door wie worden verwerkt, wie verantwoordelijkheid draagt en op welke wijze de rechtmatigheid van deze verwerkingen en de bescherming van de persoonsgegevens is geborgd.

 

Lees deze privacy verklaring aandachting door alvorens met uw akkoord de organisatie uitdrukkelijk toestemming te geven uw persoonsgegevens in lijn met deze privacy verklaring te verwerken.

 

 


Wilt u wat meer weten over Volgelaatsmaskeropleidingen houd de website in de gaten!

 

×
×

Winkelmand